Libor Šmejkal

Skvělé videa na Tiktoku, autor Klárka Koubová


Libor Šmejkal

Použité materiály

Na svá díla používám kvalitní plátno (len 60% bavlna 40%), hrany obrazu jsou převážně ve zlaté barvě nebo stříbrné, není třeba rámu. Každé dílo signováno, opatřené autorským razítkem a vizitkou.

Used materials

I use high-quality canvas for my works (linen 60% cotton 40%), the edges of the picture are mostly gold or silver, no frame is needed. Each work is signed, provided with an author's stamp and business card.


Vytvořte si webové stránky zdarma!